RÖKSKADADE SUPS - SPARA UPP TILL 78 % - SÅ LÅNGT LAGER RÄCKER

RÖKSKADADE SUPS

Denna brand 1 km från vårt lager har påverkat många av våra varor!
Rök från värmeverket lade sig i förpackningen av några av våra lagervaror i Studstrup där vi hade cirka 1000 SUPs. Minimal lukt från förpackningen.

Artiklar om branden:
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-03-politi-advarer-om-kraftig-rog-fra-kraftvarmevaerk
https://politi.dk/oestjyllands-politi/nyhedsliste/brand-paa-studstrupvaerket-forventes-slukket-inden-for-faa-dage/2022/10/07

Loading...